• Subcribe to Our RSS Feed

Eco & Energy Study Fronter

Európska únia

Európska únia

Moderný komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť.

Viac tu »

Management Excellence

Management Excellence

Národný energetický klaster NEK sa úspešne už po tretí raz v roku 2020 certifikoval na bronzový certifikát excelentnosti EÚ, udeľovaný ESCA Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy v Berlíne.

Viac tu »

KONFERENCIA

KONFERENCIA

Pri príležitosti 10. výročia vzniku našej organizácie Vás pozývame na konferenciu s medzinárodnou účasťou 15.-16.06.2022 v Pezinku, hotel Rozálka a tešíme sa na stretnutie s Vami. Informácie o konferencii, Registračný list a Pokyny pre autorov príspevkov aj so šablónou na zverejnenie nájdete vnútri tejto rubriky...

Viac tu »