• Subcribe to Our RSS Feed

Informácie

nov 26, 2017   //   by Nek0   //    //  Komentáre vypnuté na Informácie

Z práce a činnosti stakeholderov projektu Cluster FY

ZELENÁ KNIHA Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

NÁRODNÝ PLÁN ZAMERANÝ NA ZVYŠOVANIE POČTU BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Národný akčný plán Vlády SR pre energiu

ENERGETICKY PLÁN SR

Energia z obnoviteľných zdrojov významný aktér na európskom trhu s energiou

Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Atlas obnovitelných zdrojov energie na Slovensku

Plán práce NEK 2017-2018