• Subcribe to Our RSS Feed

Kontakt

Názov:     Národný  energetický  klaster  NEK

Sídlo / office:   Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava – Ružinov

IČO:   45738033    DIČ:  2023470108    IČ DPH:  neplatca

Registrácia:  reg. č.: ObU-BA-OVVS2-2012/06948 dňom 16.03.2012,  Okresný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb, založené podľa § 20i ods. 2. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Mail:         info@nek.sk                        Web:  www.nek.sk        Tel:  +421 910 961 141

nek.klaster@gmail.com

Štatutárny orgán združenia:

                     Ing.    Jozef Kovačovič      prezident

                     Ing.    Tomáš Novotný,  MBA      generálny sekretár