• Subcribe to Our RSS Feed

Eco & Energy Study Fronter

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR s názvom: Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK" kód NFP313020ANX5". Moderný komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť 01.04.2021 a do finále sa dostal 31.12.2022 s veľmi úspešnými výstupmi a výsledkami pre členskú základňu a odbornú verejnosť nášho klastra.

Viac tu »

Management Excellence

Management Excellence

Národný energetický klaster NEK sa úspešne už po tretí raz v roku 2020 certifikoval na bronzový certifikát excelentnosti EÚ, udeľovaný ESCA Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy v Berlíne.

Viac tu »

KONFERENCIA

KONFERENCIA

Pri príležitosti 10. výročia vzniku našej organizácie sa uskutočnila 15 a 16. júna 2022 konferencia s medzinárodnou účasťou o priebehu organizácie, prípravy, priebehu a vyhodnotenia Vás retrospektívne informujeme v tejto rubrike s nasledujúcimi podkladmi a agendou

Viac tu »