• Subcribe to Our RSS Feed

Eco & Energy Study Fronter

Európska únia

Európska únia

Moderný komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť.

Viac tu »

Management Excellence

Management Excellence

Národný energetický klaster NEK sa úspešne už po tretí raz v roku 2020 certifikoval na bronzový certifikát excelentnosti EÚ, udeľovaný ESCA Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy v Berlíne.

Viac tu »

CERTIFIKÁCIA INOVAČNEJ EXCELENTNOSTI

Špičková národná iniciatíva pre podporu a oceňovanie najlepších slovenských organizácií a podnikov v oblasti inovácií

Viac tu »