• Subcribe to Our RSS Feed

Operačný program Ľudské zdroje

apr 24, 2023   //   by Nek0   //    //  No Comments

Národný energetický klaster NEK získal dôležitú možnosť zapojiť sa do podpory rozvoja pracovných síl v období po pandémii a krízovej situácii v energetike a hospodárstve SR a v dôsledku dopadov vojny v našom susedstve a to v rámci OP Ľudské zdroje.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bližšie informácie o operačnom programe a systéme riadenia a implementácie projektu v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sú, dostupné na linkoch:

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk