• Subcribe to Our RSS Feed

Propozície NEC 2013

júl 24, 2013   //   by Nek0   //    //  Komentáre vypnuté na Propozície NEC 2013

VÁŽENÍ ČLENOVIA A PARTNERI KLASTRA, ČITATELIA A ZÁUJEMCI

NEK nadviazal spoluprácu s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v rámci ktorej ponúka a odporúča záujemcom, firmám i živnostníkom zapojiť sa do pripravovanej renomovanej súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2013.

Ide o aktivitu nadväzujúcu na európsku podnikateľskú cenu, ktorá prebieha v EU už od roku 1987 (European Business Awards for the Environment – EBAE).

Sme presvedčení, že organizácie s jasnou podnikateľskou koncepciou, profesionálnymi produktmi, či službami majú miesto v takejto celospoločenskej prezentácii a odporúčame aktívnu účasť.

V prílohe sa nachádzajú propozície súťaže.

 

 

Bližšie informácie na www.aspekt.sk.

Email: mail@aspekt.sk

Tel.: 02 5341 1420                                                                                                                      <vedenie NEK>

 

Príloha: propozicie NEC 2013