• Subcribe to Our RSS Feed

Z histórie konferencie Energofutura

nov 26, 2017   //   by Nek0   //    //  Komentáre vypnuté na Z histórie konferencie Energofutura

Z histórie konferencií Energofutura

STRUČNÁ REKAPITULÁCIA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV KONFERENCIE: 

ROK 2009 Bratislava, Hotel Carlton   Témy: 

▪ Trvalo udržateľná energia v EU

▪ Energetická bezpečnosť SR

▪ Energetická sebestačnosť regiónov

▪ Legislatíva

▪ Obnoviteľné zdroje energie

▪ Energetika jadrová a fosílnych palív

Viac ako 180 hostí a účastníkov. 

ROK 2010 Košice, Hotel Hilton    Témy: 

▪ Eko energetika

▪ Energia regiónov

▪ Kvalita legislatívy

Viac ako 200 hostí a účastníkov. 

ROK 2011 Bratislava, Hotel Gate One    Témy: 

▪ Technológie v energetike

▪ Zvyšovanie efektívnosti a kvality využitia energetiky v SR i strednej Európe

▪ Dopady energií na životné prostredie

▪ Obnoviteľné zdroje energií

Viac ako 150 hostí a účastníkov 

ROK 2014 Trenčín, Hotel Magnus       Témy

▪ Energetická politika SR

▪ Obnoviteľné zdroje energií

▪ Enviromentálne a energetické súvislosti v modernej produkcii

▪ Inovatívnosť a nové prístupy v lokálnych riešeniach zdrojov a distribúcie energií

▪ Operačný program Kvalita ŽP

▪ Dopady na samosprávy a malé i stredné podnikanie

Viac ako 100 hostí a účastníkov 

ROK 2017 Nitra, Hotel Agroinštitút      Témy: 

▪ Hospodárnosť a úspory v energetike a ekológii

▪ Aktuálne trendy a novinky v oblasti tradičných a obnoviteľných zdrojov

▪ Environmentálne a energetické korelácie modernej produktovej spoločnosti

▪ Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti

▪ Projektový manažment a priemyselné projektovanie

▪ Energetická politika SR po Predsedníctve rady EÚ

Konferencia je súčasťou vzdelávacieho programu   Leadership projekt ENERGOFUTURA

A preto je dobré vedieť, že spočíva v zabezpečení priebežného plnenia a vyhodnocovania vybraných parametrov napĺňajúcich stanovený cieľ, účel a význam projektu. Ide o aktivity so samostatným odborným, vzdelávacím a prezentačným obsahom, určené pre viac ako dve stovky ľudí a realizovaných formou domácich workshopov v Košiciach, Trenčíne a Banskej Bystrici a následne zahraničnými workshopmi v Prahe a Budapešti, ktorých vyvrcholením je priame obhajovanie výsledkov účastníkov programu na tejto konferencii.

Klaster a jeho pracovné tímy majú bohaté odborné skúsenosti a vzdelanostnú databázu na realizovanie projektov. Už v roku 2014 realizoval úspešný vzdelávací projekt s celoslovenským dosahom s názvom: “Vzdelávanie podnikateľskej verejnosti pre tvorbu inovatívnych ekologických, energetických investícií v priemysle“ pre 150 účastníkov, financovaný čiastočne z dotácie MH SR, s veľmi dobrým ohlasom na Slovensku.

Na tento projekt nadviazal ďalší špecializovaný profesijný vzdelávací projekt v roku 2015: „ Špeciálny vzdelávací program pre energetické a ekologické inovácie pri tvorbe projektov“ určený takmer 90 záujemcom v oblasti tvorby moderných inovačných priemyselných projektov, financovaný čiastočne zdrojmi dotácie MH SR, s vynikajúcim úspechom a medzinárodnou prezentáciou výsledkov na workshope ECO & ENERGY Innovation.

Klaster spolupracuje na tematických projektoch a vzdelávaní so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, najmä v oblasti kreativity a inovácií a tiež v oblasti znižovania energetickej náročnosti v MSP na Slovensku v rámci projektu STAR2ACT. Klaster organizuje súťaže a poradenstvo pre mestá a obce v rámci zlepšovania a aktualizácie Energetických miestnych koncepcií podľa najnovších parametrov a požiadaviek EÚ. Klaster je zodpovedným spolupracovníkom Slovenskej komory stavebných inžinierov a rieši viaceré spoločné projekty pre priemyselnú výstavbu a projektovanie investícií.

_______________________________________________________________________________

INFORMATION National Energy Cluster NEK, Slovakia is an association of legal entities created to sustainable development and system modern energy policy and related business environment with an emphasis on manufacturing, distribution, investment development, research, development, education, the environment and promote the competitiveness of Slovakia.The purpose of the NEK entity pooling in a wide shot of all spheres of management of energy, environmental protection, increasing economic efficiency and creating conditions for the coordination and operation of the members and partners of the importance of the whole society, communication with state bodies, governments and the public.NEK is currently 9 and 53 founding full members – major players in different spheres of business and research activities. A major event of European significance is an annual international conference ENERGOFUTURA arrangement., Sphere of activities NEK – the sections focusing on: Business strategy and design of new energy sources, upgrading of distribution networks. Environmental burdens and creating a clean, healthy green Slovakia. Cost-effectiveness and energy efficiency of the local network of towns and villages.NEK members and partners include: Major enterprises in the energy distribution of technical media. Higher territorial units and municipalities SR. Research and educational institutions. Interest groups and associations in the sphere of energy and ecology 

__________________________________________________________________________________