• Subcribe to Our RSS Feed

ECO & ENERGY Innovation

mar 7, 2020   //   by Nek0   //    //  No Comments

Z priebehu konferencie ECO & ENERGO Innovation

Napriek ťažkým podmienkam sa dňa 30.03.2020 nakoniec uskutočnila konferencia, avšak s určitými technicko – organizačnými zmenami a to rokovanie iba jeden deň so zhutneným programom, rozčlenenie rokovacích miest na Košice, Trenčín a Nitru kvôli obmedzeniu pohybu osôb, zníženie registrovaných účastníkov a hostí zo 120 na 88 osôb i zameranie sa najmä na video prezentácie a komunikáciu účastníkov prostredníctvom videokonferencie. Programovo je treba poďakovať viac ako tridsiatke  prítomných účastníkov v sálach a prepojenosti ostatných v éteri v celkovo dobrej pracovnej nálade a najmä vysokej dynamike rokovania. Sme presvedčení, že ciele konferencie, program a rozsah aktivít, ako aj prijatie Expertného dokumentu z konferencie i svojská a niekedy aj pomerne zábavná vzájomná odborná diskusia cez obrazovky priniesli svoje ovocie. Naučili sme sa všetci zároveň aj modernú formu komunikácie na diaľku vďaka technickým a internetovým vymoženostiam a veríme, že doba prinesie opätovne dobrú spoluprácu a vzájomnú komunikáciu.

Ďakujeme spolupracujúcim partnerom: MH SR, SIEA, TUKE, NARA-SK, SKSI a ďalším organizáciám za podporu a súčinnosť a zvlášť je treba vyzdvihnúť operatívnu súčinnosť s Hotelom Gloria Palac v Košiciach pri zabezpečení audio video a kamerovej techniky, vysielania i servisu a distribúcie občerstvenia na všetky pracoviská konferencie na území SR.

Organizátori považujú spolu s Hodnotiacou komisiou konferenciu za obsahovo úspešnú a tešia sa na budúcoročné stretnutie.

 

AJ  VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  O KONFERENCII

Zo SIEA – Artur Bobovnícky, riaditeľ sekcie inovácií

Z TUKE Košice – Stanislav Kmeť, rektor univerzity