• Subcribe to Our RSS Feed

Eco & Energy Study Fronter

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a MH SR s názvom: Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK" kód NFP313020ANX5". Moderný komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť 01.04.2021 a do finále sa dostal 31.12.2022 s veľmi úspešnými výstupmi a výsledkami pre členskú základňu a odbornú verejnosť nášho klastra.

Viac tu »

OP Ľudské zdroje

OP Ľudské zdroje

Národný energetický klaster NEK získal dôležitú možnosť zapojiť sa do podpory rozvoja pracovných síl v období po pandémii a krízovej situácii v energetike a hospodárstve SR a v dôsledku dopadov vojny v našom susedstve a to v rámci OP Ľudské zdroje. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje..

Viac tu »

KONFERENCIA

KONFERENCIA

Jedna z najvýznamnejších tradičných medzinárodných konferencií v európskom priestore v oblasti energetiky a ekológie sa uskutočňuje 18. mája 2023 v Košiciach (hotel Gloria Palace) a otvára brány účastníkom zo šiestich krajín EÚ a Ukrajiny. Je dôstojným fórom manažérov, vedcov, podnikateľov a odbornej verejnosti. Podrobnosti a podmienky registrácie a publikovania sa nachádzajú ďalej v tejto rubrike...!

Viac tu »