• Subcribe to Our RSS Feed

Eco & Energy Study Fronter

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM

ČOŽE JE TO ŠESŤDESIATKA Náš generálny sekretár a spoluzakladajúci člen a jeden z nestorov slovenských energetických a ekologických inovácií sa 13 apríla dožíva významného životného jubilea k čomu úprimne a s radosťou blahoželáme. Zároveň Rada klastra pod gesciou oslávenca a v spolupráci s významnými inštitúciami pripravuje celoštátne a medzinárodné odborné podujatia o čom budeme informovať.

Viac tu »

Management Excellence

Management Excellence

Národný energetický klaster NEK opätovne úspešne obhájil v roku 2018 bronzový certifikát EÚ pre klastrové organizácie

Viac tu »

CERTIFIKÁCIA INOVAČNEJ EXCELENTNOSTI

Špičková národná iniciatíva pre podporu a oceňovanie najlepších slovenských organizácií a podnikov v oblasti inovácií

Viac tu »